KFUM-Spejderne Auning Gruppe
Næste mødeBeregner...

De første år, en svær start (1943 – 1955)

Spejdergruppen i Auning er godkendt som gruppe i KFUM-Spejderne i Danmark i september 1943. Grunden til at det blev KFUM-Spejdere der startede i Auning er at en gruppe unge drenge henvendte sig til Svend Madsen og Hans Nielsen, som begge havde en fortid inden for KFUM-Spejderne. Starten var en hård tid, med krig i landet og mangel på mange ting som bl.a cykler, telte, lokaler gryder og meget andet. Derfor blev de fleste ture og aktiviteter afholdt om dagen og ikke længere væk end man kunne gå.
Efter krigen kom lejrene længere væk, man cyklede til Fjellerup på sommerlejr.
I 1946 var der korpslejr i Sønderborg, det var den første store lejr efter krigen og med det hidtil største antal deltagere i KFUM-Spejdernes historie, med 10.000 spejdere fra ind og udland. Der blev lavet meget godt spejderarbejde men det kneb med at få nye medlemmer. En af årsagerne var at man ikke havde egne lokaler, så møderne blev holdt i private hjem.
Fra 1949 til 1953 var grupen hvilende kun med at par voksne medlemmer, men i 1953 var der igen nogle store drenge der ønskade at blive spejdere og gruppen blev startet op igen. Der kom hurtigt flere til og også i Øster- og Vester Alling blev der startet patruljer op under Auning gruppe. Patruljemøderne blev fortsat holdt i private hjem, og tropmøder blev holdt i Misionshuset om vinteren og i bakkerne ved Fløjstrup resten af året.

Den første spejderhytte og opstart af ulveflok (1955 – 1979)

I 1955 stod den første spejderhytte i Auning klar til brug. Den lå på et stykke jord for enden af Ndr. Fælledvej, og de sidste 300 m. var bare 2 hjulspor. Jordstykket havde spejdrne fået fået foræret af gartner Carl Rasmussen til formålet. Hytten var primitiv, set med nutidens øjne, den havde to rum et køkken og et stort rum, var opvarmet med kakkelovn og pejs, lyset var gaslamper, og vand skulle man selv medbringe. Huset med diverse moderniseringer fungerede frem til efteråret 1979, men da lå den ikke i forlængelse af Ndr. Fælledvej men ca. midt på, omgivet af villaer til alle sider.
I 1954 blev der taget et nyt skridt, da ca 10 drenge i alderen 9-12 år var med til den spæde start af det vi i dag kalder Ulvene i Auning. Spejderarbejdet var inde i en god periode. Der var gode patruljer, som ofte vandt turneringer når de var sammen med andre spejdere i Djurslands Division.
I de kommende år svingede medlemstallet op og ned i perioder. I 1975 var der igen kun få spejdere i Auning men igen kom der nye kræfter til, som fik startet ulveflokken op igen. Snart var der over 20 drenge og flere ledere kom til. På det tidspunkt havde man samarbejde med spejderne i Allingåbro, så de drenge der var for gamle til at være ulve kom med til spejdermøder i Allingåbro Trop.

En ny spejderhytte og sammenlægning med KFUK-Spejderne (1979 – 2000)

I 1979 blev der igen startet en KFUM spejdertrop i Auning, som snart fik et tæt samarbejde med KFUK-Spejderne. I 1986 blev KFUK-Spejderne i Auning nedlagt og pigerne blev overflyttet til KFUM-Spejdere. Spejderarbejdet i Auning havde indtil det tidspunkt vært delt i drenge og piger.
På et tidspunkt i 1980-erne blev der startet spejderarbejde for børn i børnehaveklasse og 1. klasse kaldet bævere, men på grund af ledermangel ophørte det arbejde igen efter nogle år.
I 1979 blev et helt nyt spejderhus taget i brug. Det blev en realitet efter at kommunen havde fundet en byggegrund på Rejmersvej til spejderne. Huset har siden 1979 været brugt hver uge og fremtræder stadig som et godt og solidt hus. I gennem årene er der blevet lavet enkelte forbedringer, køkkenet er blevet skiftet ud og lagt sammen med et ledermøderum, der er lagt fjernvarme ind og i foråret er taget blevet udskiftet.

Spejderarbejdet i dag (2000 – 2016)

Spejdergruppen har de senere år haft god fremgang. I 2002 var der så mange ulve og spejdere så man valgte at tage de ældste ulve og den yngste årgang af spejder og start en juniortrop som er for 4. og 5. klasse. I 2012 blev der igen startet en bæverflok med en tidligere leder, et par forældre og nogle af de ældste spejdere som ledere. Bæverflokken fik hurtigt 25 børn og måtte lukke for tilgang af nye i en periode. I øjeblikket er der ca. 20 bævere. Ulveflokken har også haft fremgang ligger i øjeblikket på ca. 30 medlemmer, og juniortroppen har 25 medlemmer. Spejdertroppen ligger ret stabilt mellem 10 og 15 medlemmer.
Alle enheder tager på weekendture og på sommerlejre. Spejdere og juniorspejdere deltager i store lejre senest i 2012, hvor de deltog i Spejdernes Lejr, den størst spejderlejr i Danmark nogen sinde med over 35.000 deltager. Det var en fælles lejr for alle spejderkorps i Danmark og med mange udenlandske gæster. Bævere og Ulve deltager i lejre med andre bæver og ulveflokke på Djursland.
Af fornyelser ved spejderhytten, så har vi fået bygget en fantastisk bålhytte, som gør det muligt for os at afholde stort set samtlige møder udenfor året rundt.
KFUM-Spejdere i Auning tæller for tiden 110 medlemmer, Heraf er de 25 ledere, men da det kræver en god lederstab at lave godt spejderarbejde og der ind i mellem er udskiftning i lederstaben søges der konstant nye ledere.